Thành lập doanh nghiệp cổ phần cần những điều kiện gì?

dieu-kien-ve-von-dieu-le

Bạn đang muốn thành lập doanh nghiệp cổ phần nhưng để làm được điều đó thì bạn hãy xem doanh nghiệp mình đã có đủ điều kiện để thực hiện những thủ tục thành lập hay không? Chính vì những băn khoăn này, công ty laSun chúng tôi xin cung cấp cho bạn những thông tin sau đây để bạn có cái nhìn tổng quan hơn về công ty mà mình dự định sẽ thành lập.

Thành lập doanh nghiệp cổ phần cần những điều kiện gì?

  • Điều kiện về Cổ đông Công ty:

+ Đối với mô hình công ty này thì khi thành lập doanh nghiệp cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập nhưng sẽ không giới hạn các thành viên sáng lập và cũng có thể là tổ chức hay các cá nhân.

+ Các cổ đông sáng lập thành lập doanh nghiệp cổ phần cần phải có đủ tư cách pháp luật về thành lập doanh nghiệp. Cụ thể là việc góp vốn và quản lý doanh nghiệp theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

+ Các cổ đông tham gia thành lập doanh nghiệp cổ phần chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ và cùng các nghĩa vụ tài sản khác của công ty và chỉ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông sẽ không cao.

+ Phải cần có người đại diện theo đúng quy định của pháp luật về công ty ( đặc biệt phải thỏa mãn đầy đủ các tư cách pháp luật của cá nhân).

dieu-kien-ve-co-dong-cong-ty

Điều kiện về Cổ đông Công ty

  • Điều kiện về Tên công ty:

Đặt tên công ty khi thành lập doanh nghiệp cổ phần là một yếu tố quan trọng, bởi nó sẽ giúp khách hàng có thể phân biệt được công ty này với công ty khác, để có thể tạo ấn tượng và tạo được uy tín đối với khách hàng.

+ Tên doanh nghiệp cần phải viết được bằng tiếng Việt, bên cạnh đó có thể kèm theo chữ số hay là ký hiệu nhưng phải phát âm được và phải có hai thành tố cơ bản như: Loại hình doanh nghiệp cổ phần và Tên riêng của doanh nghiệp.

+ Không được đặt tên doanh nghiệp của mình trùng hoặc tên dễ gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp khác đã đăng ký trước đó.

+ Không được sử dụng trùng tên doanh nghiệp của mình với tên của các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân hay tên của tổ chức chính trị cũng như tổ chức chính trị – xã hội hay tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp. Chỉ trừ trường hợp doanh nghiệp của mình nhận được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó)

+ Tên doanh nghiệp của bạn cần phải phù hợp với quy định của pháp luật cũng như quy định của doanh nghiệp về việc đặt tên công ty.

dieu-kien-ve-ten-cong-ty

Điều kiện về Tên công ty

  • Điều kiện về trụ sở của công ty cổ phần:

+ Địa chỉ để đặt trụ sở công ty cổ phần là nơi giao dịch kinh doanh cũng như mua bán thương mại hay ký kết hợp đồng. Do vậy, doanh nghiệp cổ phần của bạn trước khi thành lập thì phải biết được nơi nào được phép để đặt trụ sở và nơi nào không được phép đặt. Tùy theo quy hoạch phát triển của từng địa phương hay là quy hoạch đặc thù từng vùng địa lý thì doanh nghiệp của bạn sẽ có điều kiện để đặt trụ sở công ty.

+ Trụ sở chính của của doanh nghiệp cổ phần là địa điểm liên lạc, giao dịch nên phải ở trên lãnh thổ Việt Nam và cần có địa chỉ được xác định rõ ràng gồm: số nhà, tên phố hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại hay số fax và thư điện tử (nếu có).

+ Lưu ý là trụ sở doanh nghiệp cổ phần không được là khu tập thể hay khu chung cư….

dieu-kien-ve-tru-so-cong-ty-co-phan

Điều kiện về trụ sở của công ty cổ phần

  • Điều kiện về ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp cổ phần:

+ Khi bạn muốn thành lập doanh nghiệp cổ phần thì ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình sẽ phải chuẩn hóa theo đúng mã hệ thống ngành nghề kinh tế đã quy định của nhà nước.

+ Đặc biệt, đối với những ngành nghề kinh doanh đã có điều kiện buộc thì cần phải thỏa mãn những điều kiện đã quy định để được thành lập doanh nghiệp.

dieu-kien-ve-nganh-nghe-kinh-doanh

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

  • Điều kiện về vốn điều lệ/ vốn pháp định khi thành lập doanh nghiệp cổ phần:

+ Vốn điều lệ của doanh nghiệp là số tài sản do các cổ đông đã góp hoặc cam kết góp trong một khoảng thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty khi thành lập. Đồng thời, doanh nghiệp của bạn cần phải chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ mình đã đăng ký. Lưu ý là vốn điều lệ của công ty sẽ có liên quan đến mức thuế môn bài nên cần phải đóng theo quy định của Bộ Tài chính.

+ Vốn pháp định của doanh nghiêp là mức vốn tối thiểu buộc bạn đúng theo quy định của pháp luật để tiến hành thành lập doanh nghiệp cổ phần. Đặc biệt, vốn pháp định của doanh nghiệp cần được áp dụng cho việc kinh doanh 1 số ngành nghề có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

dieu-kien-ve-von-dieu-le

Điều kiện về vốn điều lệ

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cổ phần miễn phí tại laSun

  • Tư vấn trước khi thành lập công ty cổ phần:

+ Tư vấn chi tiết về lựa chọn tên của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp cổ phần để phù hợp với quy định pháp luật.

+ Tư vấn về việc lựa chọn trụ sở doanh nghiệp cổ phần.

+ Tư vấn về số vốn điều lệ ( hay còn gọi vốn pháp định) trong doanh nghiệp cổ phần trước khi thành lập.

+ Tư vấn chi tiết về cơ cấu góp vốn của từng cổ đông vào trong công ty cổ phần.

+ Tư vấn về ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất trước khi quyết định thành lập doanh nghiệp cổ phần.

+ Tư vấn chi tiết về tư cách pháp luật của các thành viên tham gia góp vốn vào doanh nghiệp và người đại diện theo đúng pháp luật của công ty cổ phần….

+ Tư vấn chi tiết về thủ tục hành chính cùng với các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp cổ phần.

+ Tư vấn về phương thức hoạt động cũng như cách điều hành trong doanh nghiệp cổ phần như: Đại hội cổ đông, chủ tịch hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc, ban kiểm soát…

+ Tư vấn về các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý trong doanh nghiệp cổ phần.

  • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty cổ phần:

+ Tư vấn về phương án chia lợi nhuận cùng với cách xử lý nghĩa vụ phát sinh khi thành lập doanh nghiệp cổ phần.

+ Tư vấn về cách giải quyết các tranh chấp thường gặp trong quá trình hoạt hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần.

+ Tư vấn về những cách thức giải quyết mọi tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần.

+ Tư vấn cùng với việc soạn thảo hồ sơ để thành lập doanh nghiệp cổ phần.

+ Tư vấn và phương thức lựa chọn khi nộp hồ sơ sao cho tiết kiệm thời gian tối đa.

  • Tư vấn soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ:

Hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần cần:

+ Hồ sơ cần thiết để thành lập doanh nghiệp cổ phần bao gom: Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng mẫu đã quy định.

+ Dự thảo chi tiết về điều lệ công ty cổ phần bao gồm: Danh sách các cổ đông sáng lập cùng với Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với những cổ đông là các tổ chức theo mẫu quy định.

+ Các giấy tờ cần thiết để thành lập doanh nghiệp cổ phần kèm theo sau đây:

+ Các văn bản được chứng nhận đã đáp ứng yêu cầu điều kiện đối với trường hợp công ty kinh doanh những ngành nghề có điều kiện theo đúng quy định của pháp luật.

  • Tiến hành nộp hồ sơ :

+ Nộp hồ sơ trực tiếp đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty cổ phần đặt trụ sở chính.

+ Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cổ phần bản mềm qua trang mạng điện tử theo đúng quy trình của Cổng thông tin quốc gia đã quy định về đăng ký doanh nghiệp.

  • Tư vấn sau khi thành lập công ty cổ phần:

+ Tư vấn về các thủ tục sau khi nhận kết quả.

+ Tư vấn về thủ tục thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp mua chữ ký số.

+ Tư vấn cho doanh nghiệp về thủ tục mở tài khoản ngân hàng.

+ Tư vấn về việc doanh nghiệp bạn cần khắc dấu pháp nhân hay con dấu chức danh.

+ Tư vấn về việc cần phải thực hiện thủ tục thông báo việc sử dụng con dấu

+ Tư vấn về việc làm các thủ tục kê khai thuế và nộp thuế môn bài.

tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-co-phan-mien-phi-tai-lasun

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cổ phần miễn phí tại laSun

Với những nội dung như trên, chúng tôi hy vọng bạn có thể giúp ích được cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với laSun để nhận được sự tư vấn tốt nhất nhé. Chúc bạn luôn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *