CÁCH TẠO PHIẾU LƯƠNG – PHIẾU THU, CHI TRONG EXCEL

March 27, 2020
10
ViewsHướng dẫn cách tạo, cách in phiếu lương hàng tháng cho nhân viên, in phiếu thu, phiếu chi trên Excel.

Phiếu lương được lấy tự động từ bảng lương trên Excel đã được lập từ trước, bạn có thể in từng người một hoặc in toàn bộ, in hàng loạt nhân viên cùng 1 lúc. In các phiếu thu – chi, nhập – xuất kho… cũng như vậy.

Chi tiết bạn có thể xem thêm ở đây:

Các bạn có vướng mắc thì để lại câu hỏi ở phần dưới Video.

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn/

All Comments

  • Các bạn có thể xem thêm nhiều hướng dẫn về kế toán Excel ở đây: http://ketoantu.com/hoc-lam-ke-toan-excel-doanh-nghiep-thuc-te.htm
    Trong đó có nhiều mẫu biểu hỗ trợ cho việc làm kế toán tiền lương – Kế toán Excel của các bạn.

    Kế Toán Thiên Ưng March 27, 2020 1:16 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *