Công ty Than Hạ Long

0
110

Công ty Than Hạ Long – TKV tiền thân là Liên hiệp than Quảng Ninh được thành lập ngày 08/01/1988. Trên chặng đường 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển đến nay ( Ngày 08/01/2018), Công ty than Hạ Long đã trải qua hai giai đoạn chính, bao gồm:

1. Giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1994:
Ngày 08/01/1988 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có quyết định 07/QĐ-UB thành lập Liên hiệp than Quảng Ninh bao gồm có 2 đơn vị trực thuộc là: Xí nghiệp than Cẩm phả và mỏ than Suối Lại với nhiệm vụ khai thác các vùng tài nguyên nhỏ lẻ, nằm phân tán có trữ lượng tài nguyên không lớn. Để đáp ứng cho việc tăng sản lượng than và phát triển, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ký quyết định số 179/TCCB ngày 02/4/1988 thành lập Mỏ than Hà Ráng và quyết định số 567/QĐ-UB, ngày 15/9/1988 thành lập Cảng Sa Tô sau này đổi tên thành Xí nghiệp chế biến và kinh doanh than.
Trong những ngày đầu mới thành lập do cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, tiền vốn còn hạn chế, công nhân và cán bộ kỹ thuật còn thiếu cả về số lượng và chất lượng, chưa có nhiều kinh nghiệm. Khai thác than ở thời điểm này mang tính chất tận thu lộ vỉa với quy mô nhỏ, sản lượng than khai thác từ năm 1988 đến 1991 đạt bình quân 150 nghìn ÷ 200 nghìn tấn/năm.
Ngày 26/9/1992 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký quyết định số 2265/QĐ-UB V/v chuyển đổi Liên hiệp than Quảng Ninh thành Công ty than Quảng Ninh. Trong thời kỳ từ năm 1992 đến năm 1995 sản lượng than khai thác đạt 300 nghìn tấn/năm tăng 1,5 lần so với giai đoạn năm 1988 đến 1991. Trong giai đoạn này lãnh đạo Công ty xác định mục tiêu trọng tâm là vừa đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật để đẩy nhanh sản lượng than khai thác vừa tập trung nghiên cứu mở rộng thị trường tiêu thụ than ở trong nước và xuất khẩu than ra thị trường thế giới. Với phương châm đó, Công ty đã xuất khẩu các loại than cục 4, cục 5, cám 3, cám 4 sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Cu Ba, Châu Âu vv… và khai thác các thị trường than trong nước nên doanh thu và lợi nhuận của Công ty luôn ở mức cao và có điều kiện tái đầu tư cho sản xuất kinh doanh.
Thực hiện quyết định số 381/QĐ-TTg ngày 27/7/1994 và chỉ thị 382/CT-TTg ngày 28/7/1994 của Thủ tướng Chính Phủ về việc sắp xếp tổ chức và lập lại trật tự trong khai thác và kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngày 4/11/1994 UBND tỉnh Quảng Ninh ký quyết định số 2186/QĐ-UB bổ sung 2 Xí nghiệp thuộc huyện trước đây là Đông triều và Hoành Bồ vào Công ty than Quảng Ninh. Tại thời điểm đó Công ty than Quảng Ninh có 07 xí nghiệp thực hiện nhiệm vụ khai thác  và kinh doanh than.
2. Giai đoạn từ năm 1995 đến nay:
Ngày 1/1/1995 Công ty chuyển về trực thuộc Tổng Công ty than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) theo quyết định số 1721/QĐ-UB của UBND tỉnh Quảng Ninh và hoạt động với mô hình Công ty hai cấp.
Công ty đã khoan thăm dò nâng cấp, đánh giá lại các vùng tài nguyên hiện có, lập dự án đầu tư khai thác mỏ và nhiều mỏ mới được thành lập: Xí nghiệp than Thành Công, thành lập ngày 1/4/1997; Xí nghiệp than Tây Bắc Đá Mài, thành lập ngày 8/4/1998. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, tháng 10 năm 1999 Công ty đã cổ phần hóa XN than Cẩm Phả và đổi tên thành Cty CP than Tây Nam Đá Mài và hoạt động rất hiệu quả. Đến tháng 7 năm 2003 Công ty CP than Tây Nam Đá Mài đã tách khỏi Công ty và Tập đoàn trực tiếp quản lý.
Năm 2003 Tổng công ty than Việt Nam đã quyết định đổi tên Công ty than Quảng Ninh thành Công ty than Hạ Long kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2003. Việc sắp xếp lại các đơn vị đã tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, cán bộ công nhân viên đều có công việc, thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Sản lượng than nguyên khai của Công ty đã có bước tăng trưởng mạnh từ 760 nghìn tấn năm 2003 lên 1,1 triệu tấn năm 2004 và lên 2,1 triệu tấn năm 2007 đưa Công ty trở thành một trong những Công ty hàng đầu của Tập đoàn TKV về khai thác than hầm lò.
Năm 2008 thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công ty đã sắp xếp lại các khu vực sản xuất và Công ty đã bàn giao một số xí nghiệp cho các đơn vị trong Tập đoàn: Xí nghiệp Dịch vụ – Kinh doanh than bàn giao về Công ty Kho vận Hòn Gai, Xí nghiệp than Thành Công về Công ty than Hòn Gai; Xí nghiệp than Hoành Bồ bàn giao cho Công ty than Uông Bí. Công ty nhận  Xí nghiệp than Tân Lập do Công ty than Hòn Gai bàn giao. Tại thời điểm này Công ty còn 04 xí nghiệp khai thác than thuộc địa bàn thành phố Cẩm Phả là: Hà Ráng, Khe Tam, Cẩm Thành và Tân Lập.
Năm 2013 thực hiện quyết định 314/QĐ-TTg ngày 07/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Ngày 18/12/2013 Tập đoàn TKV đã ban hành Quyết định số 2369/QĐ-VINACOMIN, theo đó chuyển đổi Công ty thành mô hình quản lý một cấp và chuyển về là chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.
*Với những kết quả và thành tích đạt được liên tục trong nhiều năm, năm 1998 Công ty than Quảng Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Năm 2010 Công ty được Nhà nước trao tặng danh hiệu Huân chương lao động hạng nhì.
Nhìn lại giai đoạn đầu, năm 1991 sản lượng than đạt 200 nghìn tấn, Sau 16 năm (2007) sản lượng đạt 2,1 triệu tấn chỉ số này tăng 10,5 lần. Từ năm 2013 đến nay Công ty duy trì ổn định sản lượng 1,7 đến 1,8 triệu tấn/năm. Sau 30 năm xây dựng và phát triển Công ty đã sản xuất tổng số là 31,9 triệu tấn than; tổng doanh thu là 22,3 nghìn tỷ đồng; tổng số lợi nhuận 429 tỷ đồng; tổng số nộp ngân sách Nhà nước là:  2 ngàn 359 tỷ đồng.

* Một số kết quả Công ty than Hạ Long đã đạt được trong thời gian qua:
1. Xây dựng hệ thống chính trị:
Đảng bộ Công ty than Hạ Long được thành lập ngày 02/10/1996 (sau hơn 8 năm các đảng viên của Công ty sinh hoạt tại các địa phương) đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Công ty; đồng thời đáp ứng được mong đợi của cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty. Với cơ cấu ban đầu có 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 240 đảng viên. Đến nay qua hơn 21 năm xây dựng, trưởng thành, xuyên suốt cùng với sự phát triển của Công ty, quy mô tổ chức của Đảng bộ Công ty cũng luôn có sự phát triển lớn mạnh, có 50 chi bộ trực thuộc với trên 1.000 đảng viên, là một trong những đảng bộ lớn của Đảng bộ Than Quảng Ninh.
Công đoàn Công ty than Hạ Long được thành lập ngày 28/7/1988, ra đời cùng với sự hình thành Công ty nên mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động. Từ khi thành lập đến nay, Công đoàn trải qua nhiều giai đoàn thay đổi cùng doanh nghiệp. Giai đoạn từ 31/7/2007 đến 30/9/2013 Công đoàn hoạt động theo mô hình 4 cấp với 5.082 đoàn viên, 07 công đoàn cơ sở trực thuộc, 58 công đoàn bộ phận và 342 tổ công đoàn. Đến nay Công đoàn có 4.886 đoàn viên với 50 công đoàn bộ phận và 188 tổ công đoàn. Với những thành thích đã đạt được, năm 2014 Công đoàn Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng ba.
Đoàn Thanh niên Công ty than Hạ Long được thành lập ngày 15/5/1997 mang trọng trách nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên, đồng thời tập hợp, bồi dưỡng, rèn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với cơ cấu ban đầu chỉ có 02 đoàn cơ sở và 07 chi đoàn trực thuộc với gần 400 cán bộ đoàn viên thanh niên, đến nay Đoàn Thanh niên Công ty có tổng số 40 chi đoàn trực thuộc với 1.538 đoàn viên thanh niên, chiếm trên 36% tổng số lao động toàn Công ty. Với những thành tích đã đạt được, năm 2013 Đoàn Thanh niên Công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động Hạng ba.
Hội Cựu chiến binh Công ty than Hạ Long được thành lập ngày 30/10/2013 gồm 7 chi hội trực thuộc và 180 hội viên. Hội Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phong trào tự quản. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan đơn vị, tham gia lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của Công ty.
Trong chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Công ty, hệ thống chính trị đã được hình thành và không ngừng lớn mạnh. Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo và cùng với tác tổ chức chính trị khác đồng hành với hệ thống chuyên môn để thành một thể thống nhất, góp phần xây dựng một than Hạ Long ngày càng phát triển.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here