Công ty than Thống Nhất

0
97
Công ty than Thống Nhất – TKV có tuổi mỏ trên 100 năm.
Năm 1960 trở về trước là Mỏ Lộ Trí Cẩm Phả.
Gồm: + Khu vực khai thác hầm lò Lộ Trí;
+ Khu vực khai thác lộ thiên tầng 1 – 5;
+ Khu vực khai thác lộ thiên Núi Trọc, Đèo Nai.
Từ ngày 01/8/1960 mỏ Lộ Trí phân chia thành:
1. Mỏ than Thống Nhất khia thác hầm lò.
2. Mỏ than Đèo Nai khai thác lộ thiên.
3. Mỏ than Cọc Sáu khai thác lộ thiên.
4. Xí nghiệp bến Cửa Ông (gồm nhà sàng và bến Cửa Ông).
Từ năm 1928 đến năm 1954 khu vực Mỏ Thống Nhất có tên là Mỏ Lộ Trí.

Sau khi vùng Mỏ được giải phóng (1955), xí nghiệp quốc doanh than Hòn Gai được thành lập. Năm 1959, thực hiện phương án phát triển sản xuất, hai Công trường Lộ Trí (110+140) và lò +52 được quyết định hợp nhất thành một Công trường mang tên Thống Nhất. Thời kỳ này tổng số công nhân cán bộ của Mỏ có khoảng hơn 300 người.
Ngày 01 tháng 8 năm 1960, Mỏ than Thống Nhất được thành lập theo Quyết định số 707-BCN của Bộ Công nghiệp do ông Hoàng Thái làm Giám đốc. Tổng số công nhân cán bộ lúc này đã có 800 người.

 Đến năm 2001, thực hiện Quyết định số 405/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2001 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam về việc đổi tên các đơn vị thành viên. Mỏ than Thống Nhất được đổi thành Công ty Than Thống Nhất.

Quyết định số 2455/QĐ-HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đổi tên Công ty than Thống Nhất thành Công ty Than Thống Nhất – TKV.

Quyết định số 3328/QĐ-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2009 của Bộ Công thương về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty than Thống Nhất – TKV thành Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất – TKV.

Quyết định số: 1946/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc đổi tên Công ty TNHH MTV than Thống Nhất – TKV thành Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất – VINACOMIN.

Quyết định số: 1173/QĐ-VINACOMIN ngày 01/7/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc Thành lập “Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam – Công ty Than Thống Nhất – TKV”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here