Khoa Sinh-Môi trường – Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

0
34Khoa Sinh – Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh – Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…
Hiện nay, Khoa Sinh – Môi trường đang đào tạo 5 ngành bậc Đại học với mục tiêu đào tạo cụ thể như sau:
Ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học và Cử nhân Sư phạm Công nghệ: Đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ truyền thông về Sinh học và Môi trường, công nghệ. Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Ngành Cử nhân khoa học Công nghệ sinh học: Đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia theo hướng ứng dụng Công nghệ sinh học hiện đại phục vụ: (1) Phát triển nên Nông nghiệp công nghệ cao; (2) Sản xuất dược liệu có nguồn gốc tự nhiên và (3) Kiểm soát và xử lý ô nhiễm theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Ngành Cử nhân khoa học Quản lý Tài nguyên và Môi trường và Cử nhân khoa học Quản lý Tài nguyên và Môi trường (CLC): Đào tạo cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý trong lĩnh vực (1) Giám sát và kiểm soát ô nhiễm; (2) Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành Tài nguyên – Môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững.
Đào tạo Sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học (NCKH) trong lĩnh vực Sinh học & Môi trường cũng là thế mạnh của Khoa Sinh – Môi trường ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa đang đào tạo 2 chương trình Thạc sĩ:
Sinh thái học theo hướng chuyên nghiệp, đây là ngành đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý trình độ cao, trong đó tập trung nghiên cứu các nguyên lý sinh thái học phục vụ (1) Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng bền vững; (2) Phục vụ quản lý bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
Sinh học thực nghiệm theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Nghiên cứu và ứng dụng Sinh học vào sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng cũng như cả nước nói chung

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://thuonghieudatviet.com.vn/moi-truong/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here