Lặp lại dòng tiêu đề trên các trang in trong excel

March 26, 2020
13
Views

All Comments

  • mình muốn lập lại tiêu đề cho từng dòng ngang có được không , tức dòng nào cũng có cái tiêu đề gắn vào

    Vủ Trần Quốc March 26, 2020 2:02 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *