Author

meeylandofficial@gmail.com
Admin tại Thuonghieudatviet chuyên cung cấp những tin tức mới nhất liên quan đến các doanh nghiệp của việt Nam. Những dự án nổi bật, ý kiến người dùng, bảng xếp hạng doanh nghiệp ...

3 thoughts on “Lễ An Vị Phật & Bạch Tổ Thỉnh Phật Khai Kinh …

 1. Niệm Phật xả bỏ vạn duyên.
  Niệm Phật chẳng khác tu Thiền là bao.
  Pháp môn phương tiện để vào.
  Luân hồi sanh tử.hành trì cạn sâu.

  Niệm Phật là để vãng sanh.
  Niệm Phật không phải cầu Danh.Lợi.Tài.
  Niệm Phật là muốn kiếp lai.
  Không còn sanh tử.đài sen đở mình.

  Niệm Phật cốt để vãng sinh.
  Niệm Phật không phải để mình cho oai
  Niệm Phật rộng khắp muôn loài.
  Môn sinh tứ chúng đồng cùng niệm chung.

  Đừng để đến lúc lâm chung.
  Cận kề sinh tử giựt mình mới hay.
  Lúc đi đứng hay ngồi nằm.
  Sáu thời nhiếp phục hồng danh Di Đà.

  Mấy lời khuyến cáo gần xa.
  Ráng mà niệm Phật miên trường đừng quên.
  Mình tu cũng nhắc người tu.
  Đừng nên tạo nghiệp xoay vần tử sinh.

  Về nơi Phổ Tịnh thanh nhàn.
  Bạn thân Bồ tát và hàng Thanh văn.
  Chắc thành Phật.chắc vãng sanh.
  Phật Đà không dối.Như Lai chẳng lừa.

  Phải Tin.phải Nguyện.phải Hành
  Một đời tu Niệm đắc thành Phật thôi.
  Vãng sanh nhứt nhựt đâu xa.
  Niệm Phật là niệm hồng danh Di Đà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *