Lễ An Vị Phật & Bạch Tổ Thỉnh Phật Khai Kinh …

3
58Ngày 27/03/2017 nhằm ngày 30/2 AL tại tư gia Phật tử Ngọc Hiền tọa lạc tại số 78 Khu phố 1 – Phường Linh Tây – Thủ Đức . Chư Tôn Đức Tăng Ni đã cử hành lễ An Vị Phật & Bạch Tổ Thỉnh Phật Khai Kinh …

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn/

3 COMMENTS

 1. Niệm Phật xả bỏ vạn duyên.
  Niệm Phật chẳng khác tu Thiền là bao.
  Pháp môn phương tiện để vào.
  Luân hồi sanh tử.hành trì cạn sâu.

  Niệm Phật là để vãng sanh.
  Niệm Phật không phải cầu Danh.Lợi.Tài.
  Niệm Phật là muốn kiếp lai.
  Không còn sanh tử.đài sen đở mình.

  Niệm Phật cốt để vãng sinh.
  Niệm Phật không phải để mình cho oai
  Niệm Phật rộng khắp muôn loài.
  Môn sinh tứ chúng đồng cùng niệm chung.

  Đừng để đến lúc lâm chung.
  Cận kề sinh tử giựt mình mới hay.
  Lúc đi đứng hay ngồi nằm.
  Sáu thời nhiếp phục hồng danh Di Đà.

  Mấy lời khuyến cáo gần xa.
  Ráng mà niệm Phật miên trường đừng quên.
  Mình tu cũng nhắc người tu.
  Đừng nên tạo nghiệp xoay vần tử sinh.

  Về nơi Phổ Tịnh thanh nhàn.
  Bạn thân Bồ tát và hàng Thanh văn.
  Chắc thành Phật.chắc vãng sanh.
  Phật Đà không dối.Như Lai chẳng lừa.

  Phải Tin.phải Nguyện.phải Hành
  Một đời tu Niệm đắc thành Phật thôi.
  Vãng sanh nhứt nhựt đâu xa.
  Niệm Phật là niệm hồng danh Di Đà.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here