49 CommentsOm Mani Padme Hum (Án Mani Bát Mi Hồng)

Nghe thêm:

– Thần chú Phật Tỳ Lô Giá Na (Tiếng Phạn)

– Nhạc Thần Chú Phật A Di Đà – Om Ami Dewa Hri (Tiếng Tây Tạng)

– Nhạc thiền hay nhất (nhạc không lời)

– Bát Nhã Tâm Kinh (Nhạc không lời)

– Nhạc Thần Chú Đại Bi “Namo Ratna Traya” (Tiếng Phạn)

– Nhạc Thần Chú “Om Mani Padme Hum” (Tiếng Tây Tạng)

– Nhạc Thần Chú Phật Giáo (Tiếng Phạn)

– Nhạc Thần Chú Đại Bi (Tiếng Phạn)

.

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://thuonghieudatviet.com.vn/am-nhac/

Author

meeylandofficial@gmail.com
Admin tại Thuonghieudatviet chuyên cung cấp những tin tức mới nhất liên quan đến các doanh nghiệp của việt Nam. Những dự án nổi bật, ý kiến người dùng, bảng xếp hạng doanh nghiệp ...

49 thoughts on “Nhạc Thần Chú “Om Mani Padme Hum” (Tiếng Tây Tạng)

 1. Thanks Tu Sách Tâm Linh 👉❤️❤️❤️🌹🌹🌹🧚🏿‍♀️🧚🏿‍♀️🧚🏿‍♀️👑🧚🏿‍♀️🧚🏿‍♀️🧚🏿‍♀️🙏🏻🙏🏻🙏🏻👍

 2. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô linh sơn hội thượng phật bộ tác 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 3. 🙏😢ขอบคุณบทสวดที่ทำให้รู้สึกคิดว่าตัวเองต้องสู้เพื่อคนที่รักนุ้ย😢🙏

 4. Con hồng loan cung kính chí thành đảnh lễ chư phật chư bồ tát mười phương,chư hiền thánh tăng chư thiên long bát bộ,chư thiên thiện thần hộ pháp 10 phương,con xin nguyện dù con sinh ra ở đâu,ở đời nào kiếp nào cũng làm lành lánh dữ,cũng đc gặp tam bảo mà nương theo tu tập.

 5. Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

  Om Mani Padme Hum

 6. Con xin tri ân công đức của tất cả ạ! Thật tâm con rất hoan hỷ được nghe những lời dạy, lời chú của Đức Phật!

 7. Cảm ơn phật đã trút bỏ muộn phiền và mong người hãy cho trúng sinh vượt qua được đại dịch corona 🙏🏻 um mani padme hum

 8. Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum
  Um mani padme hum

 9. '' Encha-me , minhas entranhas com teu Divino e Belo Amor , Ser Grande . É tudo do que mais quero e preciso do Belo Amor do Universo. Só isto me basta e , me basta para mover todo o resto do necessário e essencial que há e é em mim . ASSIM É ! '' LORD MAIOR EDNILSON LOURENÇO DE MORAES ; GRUPO XANGÔ United States

 10. Ko phaỉ tiếng tay tang mà là tiêng phận thiên HAM chi có hàng bôtat để gianh thông nge thông hiêu mặt lênh phaṕ lênh người tầm thưởng ko thể bit hiu đc

 11. om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,om mani padme hum,

 12. Đây là kênh mới của người nhà mình. Mọi người ghé xem và ủng hộ dùm nha. Cảm ơn nhiều! https://www.youtube.com/channel/UCYbQ1WXgThuePuQThCHEnFA/videos

 13. Nam mô a di đà phật
  Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
  Nam mô bổn sư thích ca Mâu ni phật

 14. Xin mười phương chư phật trong ba đời giúp em con tên huỳnh thanh sang sinh năm 1986/10/10al,,vượt qua được kiếp nạn này,

 15. Admin gà quá, Đây ko phải tiếng Tây Tạng. Thần Chú là ngôn ngữ Phạn ( Sanskrit). Bản nhạc này là của Taiwan sáng tác

 16. xin viết bằng chữ việt có dấu rõ ràng. cho mình tập đọc với.. cảm ơn mọi người..

 17. OM MANI PADME HUM

  'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME
  HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu
  chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu
  biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người
  thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số
  Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng
  Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04
  phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long
  Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô
  Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa
  Long

  LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ: Ngũ Bộ Chú nếu
  ai trì tụng được lâu dài thì công đức vô cùng to lớn. Không thể tính đếm, phàm
  có nguyện chi cũng đều thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, vĩnh viễn
  xa lìa ác đạo, làm bạn lành với các thiện tri thức, bồ tát, chư thiên luôn ủng
  hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn . ( Bạn có
  thể xem thêm chú thích của Ngũ Bộ Chú Này)

  OM MANI PADME HUM là mật chú tối thắng
  của các đức như lai cũng là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần chú là có nhiều ý nghĩ
  hóa giải tam độc , bạch trừ tai chướng , tiêu trừ bệnh tật,hóa giải yêu ma,
  thêm phần công đức….Thần chú này có nhiều ý nghĩa chỉ có phật bồ tát mới có
  thể diễn thuyết hết công đức thù thắng của nó. Khi trì chú lục tự đại minh này
  sẽ tiêu trừ khố ách phiên não, an vui tự tại thâm tâm http://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

 18. OM MANI PADME HUM

  'UM LAM-UM XỈ LÂM-UM MANI PADME
  HUM-UM CHIẾT LỆ, CHỦ LỆ, CHUẨN ĐỀ, TA BÀ HA, BỘ LÂM" “Thiện nam tử ! Sáu
  chữ Đại Minh Đà La Ni đó là Bản Tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Nếu
  biết Bản Tâm vi diệu ấy, tức biết giải thoát”. Đức Phật nói: “ Nếu có người
  thường thọ trì 06 chữ Đại Minh Đà La Ni thì khi trì tụng có 99 căng già sa số
  Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội, cũng có chúng
  Thiên tử ở 32 cõi Trời cũng đều nhóm hội. Lại có 04 vị Đại Thiên Vương ở 04
  phương làm hộ vệ. Có Ta Nga La Long Vương (Sàgara Nàgaràjà), Vô Nhiệt Não Long
  Vương (Anavatapta Nàgaràja), Đắc Xoa Ca Long Vương (Taksïaka Nàgaràja), Phạ Tô
  Chỉ Long Vương (Vàsuki Nàgaràja). Như vậy, vô số trăm ngàn câu chi na khế đa
  Long

  LỢI ÍCH CỦA NGŨ BỘ CHÚ: Ngũ Bộ Chú nếu
  ai trì tụng được lâu dài thì công đức vô cùng to lớn. Không thể tính đếm, phàm
  có nguyện chi cũng đều thành tựu. Luôn gần gủi chánh pháp, tam bảo, vĩnh viễn
  xa lìa ác đạo, làm bạn lành với các thiện tri thức, bồ tát, chư thiên luôn ủng
  hộ. Chư Phật Gia trì ngày đêm. Công đức, lợi ích không thể nghĩ bàn . ( Bạn có
  thể xem thêm chú thích của Ngũ Bộ Chú Này)

  OM MANI PADME HUM là mật chú tối thắng
  của các đức như lai cũng là của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thần chú là có nhiều ý nghĩ
  hóa giải tam độc , bạch trừ tai chướng , tiêu trừ bệnh tật,hóa giải yêu ma,
  thêm phần công đức….Thần chú này có nhiều ý nghĩa chỉ có phật bồ tát mới có
  thể diễn thuyết hết công đức thù thắng của nó. Khi trì chú lục tự đại minh này
  sẽ tiêu trừ khố ách phiên não, an vui tự tại thâm tâm http://tamduyen.blogspot.com/2017/02/om-mani-padme-hum.html

 19. Nam Mô A Di Đà Phật, con cầu xin Đức Phật phù hộ độ trì cho ba mẹ con luôn khỏe mạnh.

 20. NAM MO QUAN THE AM BO TAT.CON CAU NGUYEN DUC PHAT CHE CHO CHO 2 DUA CON CUA CON DUOC KHOE MANH BINH AN HOC HANH TOI NOI TOI CHON .NGOAN HIEN SAU NAY KHON LON TRO THANH NGUOI CON HIEU THAO .LAM AN BUON BAN DUOC THANH CONG .NAM MO QUAN THE AM BO TAT.NAM MO A DI DA PHAT .NAM MO A DI DA PHAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *