Sinh Học 11 – Bài 13-15

1
52Sinh Học 11
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2006
Người đọc: Anh Thư
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
Bài 2. Môi trường và các nhân tố sinh thái (tiếp theo)
Bài 3. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống
Bài 4. Thực hành: nhận biết môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên sinh vật
Bài 5. Quần thể
Bài 6. Quần xã sinh vật
Bài 7. Diễn thế sinh thái
Bài 8. Hệ sinh thái
Bài 9. Hệ sinh thái (tiếp theo)
Bài 10. Thực hành: Quan sát một quần xã. Lập sơ đồ về mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái thông qua chuỗi và lưới thức ăn
Bài 11. Sinh quyển và tài nguyên
Bài 12. Tác động của con người và hậu quả của nó đối với sinh quyển
Bài 13. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
Bài 14. Thực hành: tìm hiểu và thống kê tác động của môi trường đối với đời sống con người
Bài 15. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử
Bài 16. Axit nuclêôtit (tiếp theo) và prôtêin
Bài 17. Sinh tổng hợp prôtêin
Bài 18. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào
Bài 19. Thực hành: làm tiêu bản và quan sát nhiễm sắc thể
Bài 20. Menđen và di truyền học
Bài 21. Lai một cặp tính trạng
Bài 22. Lai hai và nhiều cặp tính trạng
Bài 23. Liên kết gen
Bài 24. Hoán vị gen
Bài 25. Tác động qua lại giữa các gen
Bài 26. Sự di truyền giới tính
Bài 27. Di truyền liên kết với giới tính
Bài 28. Sự di truyền qua tế bào chất
Bài 29. Thực hành: Lai giống cà chua
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://thuonghieudatviet.com.vn/moi-truong/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here