Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Quá trình hình thành và phát triển

0
56Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam được quyết định thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2003. Với chức năng, nhiệm vụ về quản lý tài nguyên, khoáng sản và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ngày càng kiện toàn về bộ máy tổ chức và phát triển lớn mạnh. Bên cạnh những lĩnh vực về chuyên môn, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam còn tổ chức và tham gia các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao trong và ngoài tỉnh với mục đích khuyến khích động viên tinh thần những công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở.

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here