Tự học Excel hiệu quả nhất: Hiểu rõ Địa Chỉ Tuyệt Đối và Địa Chỉ Tương Đối là gì?

3
49Một địa chỉ được gọi là Tuyệt Đối khi nó không thay đổi trong quá trình copy công thức.
Một địa chỉ được gọi là Tương Đối khi nó bị thay đổi trong quá trình copy công thức.

Nguồn: https://thuonghieudatviet.com.vn/

3 COMMENTS

  1. Mong thầy làm phần định dạng bảng tính và in ấn excel, cách căn chỉnh đối với những file excel có nhiều sheet với những bảng tính lớn…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here